Dobbelt rom

På visse vilkår kan du blant anna sette opp ein garasje på inntil 50 m2 eller eit tilbygg på inntil 15 m2 utan løyve frå kommunen. Den som skal bygge har då sjølv ansvaret for å sjekke at tiltaket ikkje kjem i strid med plan- og bygningslova, gjeldande planar eller anna regelverk.


På visse vilkår kan du blant anna sette opp ein garasje på inntil 50 m2 eller eit tilbygg på inntil 15 m2 utan løyve frå kommunen. Den som skal bygge har då sjølv ansvaret for å sjekke at tiltaket ikkje kjem i strid med plan- og bygningslova, gjeldande planar eller anna regelverk.

påmelding til middag